Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Bahrain: resemeddelande - Finlands ambassad, Abu Dhabi : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Abu Dhabi

Embassy of Finland
P.O.Box 3634
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel. +971-2-632 8927
E-post: consulate.abo@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 9.6.2017

Bahrain: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget fortfarande instabilt. Följ med det politiska läget i Bahrain och närregionen. Var beredd på långa väntetider då du anländer till landet.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Aktuellt

Vissa länder, bland dem Bahrain, har brutit sina relationer med Qatar. Detta har omedelbara konsekvenser för land-, fartygs- och flygtrafiken i regionen. Resenärer uppmanas att kontakta sina researrangörer eller representanter för transportbolag.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetssituationen i Bahrain är fortsättningsvis instabil. Det förekommer fortfarande demonstrationer i olika delar av landet. Förutom i byarna kring huvudstaden Manama förekommer demonstrationer också i stadens centrumområde. De som reser till Bahrain bör sätta sig in i situationen i landet och närområdet, samt beakta möjligheten av demonstrationer och säkerhetsoperationer i landet.

Västerländska resenärer ska förbereda sig på att allas pass samlas in för att granskas på flygplatsen i Manama, och det kan enligt erfarenhet räcka ett par timmar. Myndigheterna har inte uppgett orsaken till denna åtgärd.

De som befinner sig i landet bör undvika områden där det sker sammandrabbningar och vara försiktiga i synnerhet på offentliga platser och på landsvägarna. Man ska också undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Beakta dessutom risken för terrorism.

Det finns ingen finsk ambassad eller finskt konsulat i Bahrain. Ytterligare information fås av Finlands ambassad i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten.

Brottsligheten

Det förekommer förhållandevis lite brottslighet i landet. Turister bör ändå vara försiktiga.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Hälsoläget

Heltäckande reseförsäkring behövs.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Bahrain är ett muslimskt land, där man bör beakta de etikettregler som islam påbjuder. Det är skäl att uppträda återhållsamt och undvika alltför avslöjande klädsel. Straffen för innehav av narkotika är stränga. Homosexuellt beteende är straffbart.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Ta reda på uppdaterade inresebestämmelser av Bahrains myndigheter. Här hittar du information om turistvisum: http://www.evisa.gov.bh/.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Abu Dhabi

Al Masaood Tower, 12th floor, office 1202
Hamdan Street
ABU DHABI
UNITED ARAB EMIRATES
+971 263 289 27

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 9.6.2017


© Finlands ambassad, Abu Dhabi | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter