Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Handelsavtalet CETA mellan EU och Kanada träder i kraft - Finlands ambassad, Abu Dhabi : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Abu Dhabi

Embassy of Finland
P.O.Box 3634
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel. +971-2-632 8927
E-post: consulate.abo@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 20.9.2017 | Utrikesministeriet

Handelsavtalet CETA mellan EU och Kanada träder i kraft

Pressmeddelande 161/2017
20.9.2017

Den provisoriska tillämpningen av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) börjar den 21 september 2017. Från och med den dagen kan finländska företag dra nytta av avtalet i sin handel med Kanada.

CETA-avtalet avskaffar tullarna för samtliga industrivaror, antingen omedelbart eller under en sju års övergångsperiod. Ändringarna träder i kraft genast när den provisoriska tillämpningen av avtalet inleds. För att europeiska exportörer ska kunna dra nytta av tullförmånerna måste de registrera sig.

"Finländska företag har konkret nytta av CETA-avtalet, till exempel av att tullavgifterna avskaffas och marknaden för tjänsteupphandling öppnas. I oktober reser jag med en finländsk företagsdelegation till Kanada och förväntningarna på hur handeln mellan våra länder kan utvecklas är höga. Avtalet ger också en välkommen signal om frihandelns möjligheter", konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Dubbeltestningen av varor för den europeiska och den kanadensiska marknaden minskar, vilket ger företagen stora besparingar. Avtalet förbättrar de europeiska företagens tillgång till de kanadensiska provinsernas och de stora städernas upphandlingsförfaranden.

Avtalet erbjuder finländska företag nya möjligheter när det gäller miljö- och trafiktjänster. I och med avtalet blir det möjligt att komma in i Kanada utan behovsprövning inom flera av Finlands exportområden, såsom ingenjörs- och IT-tjänster. Investeringar i Kanada underlättas. Investeringar på under 1,5 miljarder kanadensiska dollar behöver inte längre granskas av de kanadensiska myndigheterna.

Statens ekonomiska forskningscentral håller på med en utredning om effekterna av CETA. Enligt forskningscentralens preliminära bedömning är avtalets ekonomiska effekter en aning större i Finland än i EU-länderna i snitt. Avtalet kan enligt de preliminära resultaten särskilt gynna Finlands tjänstehandel.

År 2016 exporterade Finland varor till Kanada för 400 miljoner euro och importerade för 435 miljoner euro. Exporten av tjänster uppgick till 269 miljoner euro år 2015 och samma år exporterade Kanada tjänster till Finland för 62 miljoner euro.

Den provisoriska tillämpningen stöder sig på CETA-avtalet och på bestämmelser i EU:s fördrag. Det är ett vanligt arrangemang att ett internationellt avtal eller en del av det tillämpas provisoriskt innan avtalet träder i kraft. Endast bestämmelser som omfattas av EU:s behörighet kan emellertid tillämpas provisoriskt. Systemet med en investeringsdomstol som ingår i CETA står ännu utanför tillämpningen.

Avtalet träder i kraft i sin helhet när det godkänts av alla EU-staters nationella parlament, inklusive Finlands riksdag. Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen i oktober 2017.

Ytterligare information: Pasi-Heikki Vaaranmaa, enhetschef, tfn 0295 351 700, och Mary-Anne Nojonen, handelsråd, tfn 0295 351 494, handelspolitiska enheten

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 20.9.2017


© Finlands ambassad, Abu Dhabi | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter