Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Viisumit - Suomen suurlähetystö, Abu Dhabi : Palvelut : Viisumit

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Abu Dhabi

Embassy of Finland
P.O.Box 3634
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Puh. +971-2-632 8927
S-posti: consulate.abo@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Viisumit

Ulkoasiainministeriö ei voi neuvoa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksiä koskevissa asioissa, kuten passin voimassaoloa koskevissa ehdoissa tai viisumivelvollisuudessa. Näissä asioissa suosittelemme olemaan yhteydessä kohdemaan omaan Suomea lähinnä olevaan edustustoon.

HUOM: Viisumi ajanvaraukset ovat täsmällisiä. Jos olet 5 minuuttia (tai yli) myöhässä, sinun ajanvarauksesi muutetaan toiselle ajankohdalle poikkeuksetta.

HUOM: Suomi ulkoistaa Schengen-viisumihakemusten vastaanoton Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa http://www.finland.ae/public/default.aspx?contentid=367630&nodeid=37539&culture=fi-FI

Schengen-viisumi

Suurlähetystön asiakaspalvelu

Suurlähetystön virka-aika:
su–to 8.00–15.45 (paikallista aikaa)

Asiakaspalvelu:
Puhelinajat torstaisin klo 14.00–15.30 ja maanantaisin klo 8.00–9.00 (paikallista aikaa)
Puh: +971 2 632 8927
Fax: +971 2 632 5063

Päivystyspuhelin hätätapauksissa:
+358 9 1605 5555

Kaikki ajanvaraukset ja kyselyt sähköpostitse:

Viisumi-, passi- ja oleskelulupa-asioissa ajanvaraukset osoitteeseen: visa.abo@formin.fi

Muut tiedustelut (kuten notaaripalvelut) osoitteeseen: consulate.abo@formin.fi

Suurlähettilään toimisto: embassy.abo@formin.fi

Yhteystiedot

Schengen-viisumi on vierailutarkoituksiin myönnetty lupa saapua Schengen-alueelle ja oleskella alueella lyhytaikaisesti. Viisumilla ei saa tehdä ansiotyötä. Viisumi oikeuttaa viisumin voimassaoloajan, kuitenkin enintään 90 päivän, pituiseen oleskeluun yhtäjaksoisesti tai useammissa jaksoissa 180 päivän aikana Schengen-valtioissa. Samoin viisumi voi oikeuttaa yhteen, kahteen tai useampaan alueelle saapumiseen.

Schengen-alueeseen kuuluvat valtiot: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro.

Viisumia tulee aina hakea matkan pääkohdemaan edustustosta tai sen edustajalta. Myös Viron viisumihakemukset käsitellään Suomen suurlähetystössä Abu Dhabissa. Jos viisumin hakijalla on Schengen-viisumi ei hän tarvitse erillistä viisumia Suomeen. Jos hän aikoo poiketa matkansa aikana Suomesta Venäjälle (siis Schengen alueen ulkopuolelle) ja palata Suomeen pitää olla voimassaoleva moninkertainen Schengen-viisumi. Viisumin hakija tarvitsee aina matkustajavakuutuksen.

Arabiemiirikunnista Suomeen matkustavien on hyvä tietää seuraavaa: Schengeniin liittymisen myötä viisumihakemusten käsittelyaika on pidentynyt. Viisumin hakijoita kehotetaan hakemaan viisumia vähintään 2 viikkoa ennen aiottua matkaa. Viisumiajanvaraus tulee siis tehdä ajoissa, jotta ajan ehtii saada niin, että hakemuksen jättöpäivämäärän ja aiotun matkustuspäivämäärän väliin jää vähintään 15 vuorokautta käsittelyaikaa.

Hakemuksia otetaan vastaan ajanvarauksella.Hakijalla tulee olla kaikki tarvittavat liitteet mukanaan jättäessään hakemuksen. Mahdollisista kopioista suurlähetystö veloittaa 2 AED/kopio.

Viisumimaksut

Viisumin käsittelymaksu 60 € peritään hakemuksen jättämisen yhteydessä (hinta on syytä tarkastaa edustuston verkkosivuilta ennen hakemuksen jättämistä). Maksua ei palauteta vaikka päätös olisi kielteinen.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on enintään 15-30  päivää, mikäli hakemus on täydellinen eli kaikki tarpeelliset dokumentit ovat liitteenä.

Viisumihakemuksen voi jättää aikaisintaan kolme kuukautta ennen suunniteltua matkapäivää.

Viisumipäätös

Lähetystöstä ilmoitetaan hakijalle, kun viisumiprosessi on saatu päätökseen. Tietoja viisumiprosessin kulusta ja päätöksestä annetaan vain hakijalle itselleen.

Hakijalla ei ole ehdotonta oikeutta saada viisumia pelkästään sillä perusteella, että hän on viisumia hakenut ja täyttää lähtökohtaisesti viisumin myöntämisen edellytykset. Oikeutta saada viisumi voidaan rajoittaa tai hakemus hylätä kokonaan. Viisumi voidaan siten myöntää hakemuksen mukaisena, hakemuksesta ilmenevää lyhyempiaikaisena, kertaviisumina haetun monikertaviisumin sijasta, tai jättää kokonaan myöntämättä. Kielteinen päätös annetaan kirjallisena. Kielteiseen viisumipäätökseen voi hakea oikaisua.

Muutoksenhaku viisumiasioissa

Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä edustustolta. Oikaisuvaatimusohjeet annetaan yhdessä päätöksen kanssa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.

Suomen edustuston oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus koskee 1.4.2016 ja sen jälkeen tehtyjä oikaisuvaatimuspäätöksiä. Valitusosoitus annetaan yhdessä oikaisuvaatimuspäätöksen kanssa. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle edustustolle, joka toimittaa valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa.

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta koskevissa viisumiasioissa hakijalla on valitusoikeus hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä.

Vaatimukset viisumin hakemiseen

 • Viisumihakemus on jätettävä aikaisintaan kolme kuukautta ennen suunnitellun matkan alkua
 • Henkilökohtainen käynti edustustossa.
 • Schengen viisumihakemuslomake huolellisesti täytettynä, päivättynä ja hakijan itsensä allekirjoittamana.
 • Yksi värivalokuva, jonka tulee olla max. 6 kk vanha ja suoraan edestä päin otettu. Kuvan koko 35 x 47 mm, pään korkeus leuan kärjestä päälakeen 25-35 mm. Taustan tulee olla kasvoja vaaleampi.
 • Voimassa oleva passi (voimassa vähintään kolme kuukautta matkan päättymisen jälkeen). Lisäksi edustusto voi pyytää nähtäväksi myös vanhentuneet passit.
 • Arabiemiirikunnissa, Bahrainissa tai Qatarissa oleskelevalla ulkomaalaisella tulee olla voimassaoleva oleskelu/työlupa ja luvan tulee olla voimassa kolme kuukautta matkan jälkeen.
 • Vahvistetut lento- ja hotellivaraukset. Lentolippujen varaus tulee olemaan voimassa koko hakemusprosessin ajan.
 • Todistus varallisuudesta (kopiot pankkitiliotteista viimeisten kolmen kuukauden ajalta).
 • Työnantajan kirje (työnkuva, palkka, matkan syy ja esteettömyys).
 • Kutsukirje saapua Suomeen (organisaatio, yritys, yksityishenkilö)
 • Matkustajavakuutus, joka kattaa hoito- ja kotiutuskulut vähintään 30 000 € asti. Vakuutuksen keston tulee olla voimassa yli suunnitellun matkan ajan sekä kattaa koko Schengen alue.
 • Alaikäiset lapset tarvitsevat oman matkustusasiakirjan heidän omilla tiedoillaan. Huoltajan allekirjoitus hakemuksessa.

Suurlähetystö voi pyytää tarpeen mukaan muitakin lisäselvityksiä hakijalta tai/ja kutsujalta.

HUOM. Suomeen matkustettaessa viisumi tulee aina olla voimassa olevassa matkustusasiakirjassa. Voimassaolevaa viisumia ei hyväksytä jos se on umpeutuneessa, mitätöidyssä tai täyteenleimatussa passissa tai matkustusasiakirjassa. Matkustusasiakirja ei saa olla yli 10 vuotta vanhempi.


EU/ETA- kansalaisen perheenjäsen saa viisumin maksutta ja on vapautettu velvollisuudesta esittää matkustajavakuutus. On kuitenkin suositeltavaa, että matkailijalla on voimassa oleva matkustajavakuutus. Muita edellä mainittuja asiakirjoja voidaan tarvittaessa pyytää esitettävksi.

Qatarissa Suomen viisumiasioita hoitaa Saksan suurlähetystö

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Käyntiosoite: No. 6 Al-Jazira al-Arabiya Street, Fareej Kholaib Area, Doha, Qatar
Postiosoite: Embassy of the Federal Republic of Germany, P.O. Box 3064, Doha, Qatar
Puh:+974-408 2300
Fax:+974-408 2333
Sähköposti: germany@qatar.net.qa
Verkkosivut: http://www.doha.diplo.de

Bahrainissa Suomen viisumiasioita hoitaa Saksan suurlähetystö

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Käyntiosoite: Alhasan Building, 1st floor, Shaikh Hamad Causeway 668, Diplomatic Area 317, Manama, Kingdom of Bahrain
Postiosoite: Embassy of the Federal Republic of Germany, P.O. Box 10306, Manama, Kingdom of Bahrain
Puh:+973-17-530 210
Fax:+973-17-536 925 / 536 282
Sähköposti: info@manama.diplo.de, zreg@manam.diplo.de, germemb@batelco.com.bh
Verkkosivut: http://www.manama.diplo.de

© Suomen suurlähetystö, Abu Dhabi | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot