Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Vanliga frågor - Finlands ambassad, Abu Dhabi : Tjänster : Vanliga frågor

FINLANDS AMBASSAD, Abu Dhabi

Embassy of Finland
P.O.Box 3634
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel. +971-2-632 8927
E-post: consulate.abo@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Vanliga frågor

Identitetskort

Ett identitetskort och ett identitetskort för minderåriga gäller 5 år och ett temporärt identitetskort högst fyra månader. Ett identitetskort kan användas resedokument i stället för pass vid resor till följande länder:

Reseanmälan

En finländare som reser eller flyttar till utlandet kan göra en reseanmälan till utrikesministeriet och Finlands representation i landet. Reseanmälan betyder att man ger sina egna personuppgifter, kontaktuppgifter och uppgifter gällande resan i händelse av nödsituation.

Resemeddelanden

Resemeddelanden är information om resesäkerheten i olika länder. Utrikesministeriet publicerar resemeddelanden från nästan tvåhundra länder.

Informationen nedan hör till Arabemiratens myndigheters ärenden. Finlands Ambassad ansvarar inte för ändringar i regelverk eller information.

Körkort

Enligt Arabemiratens myndigheter kan en finsk medborgare som vistas i landet som turist använda sitt internationella eller finska körkort. Ifall personen bor permanent i landet är han/hon tvungen att skaffa sig ett lokalt körkort. En person som har ett finskt körkort kan få ett lokalt körkort genom översättning av körkortet till arabiska. Detta kan fås genom översättning av sitt engelskspråkiga körkort som tidigare översatts via Trafi (www.trafi.fi). Den arabiska översättningen ska sedan levereras till den lokala polisen tillsammans med andra relevanta dokument. Finlands Ambassad översätter inte körkort eller andra dokument.

Alkoholförbrukning

Alkohol kan köpas, men även lindriga förseelser, som förbrukning av alkohol på offentliga platser kan leda till bestraffning. Att vistas på en offentlig plats berusad och användning eller införsel av droger följer stränga bestraffningar. Ambassaden uppmanar finländare att respektera de lokala sederna och att följa de lokala reglementen, eftersom problem med myndigheterna är en allvarlig sak.

Införsel av mediciner

Ambassaden ansvarar inte för den lokala lagstiftningen och speciellt inte dess tolkning. På Arabemiratens tull och hälsoministeriets hemsidor kan instruktioner och en partiell lista på förbjudna mediciner hittas. Olaglig införsel av mediciner kan leda till häktning och en rättegång. Tilläggsinformation bör bes av de lokala myndigheterna. Man är tvungen att be specialtillstånd för inhämtning av narkotiska eller starka mediciner. (Det finns ingen lista på dessa mediciner) http://www.moh.gov.ae/en/Pages/default.aspx

Införsel av husdjur

Husdjursägaren bör alltid kontrollera det tidsenliga förfarandet från den behöriga myndigheten.

Arabemiratens reglering gällande införsel av husdjur

Införsel av husdjur till Arabemiraten kräver ett införseltillstånd av miljö- och vattenministeriet, som kan ansökas elektroniskt. För detta ändamål bör ansökanden registrera sig på ministeriets hemsida www.moew.ae och leverera de relevanta dokumenten. Vid inhämtning till landet bör husdjuret vara minst 4 månader gammal. Införseltillståndet är generellt i kraft 30 dagar från tillståndets beviljande.

Följande dokument krävs för införsel av husdjur:

 1. Införseltillstånd som fyllts i elektroniskt
 2. Hälsointyg (''fit to travel'') som beviljats av den behöriga myndigheten
 3. Husdjurspass som innehåller bevis på rabiesvaccinet (bör vara given minst 30 dagar innan resans början)
 4. Ett mikrochip-nummer, som bör vara klart markerad i husdjurets vaccinationskort eller mikrochip-certifikat
 5. Kopia av personuppgiftssidan i ägarens pass
 6. Specifik information om flygrutten
 7. AED 200 i cash, som betalas vid ankomst till flygfältet

OBS! Utöver detta bör ägaren ta reda på Finlands myndigheters utförselreglemente.

Arabemiratens reglemente gällande utförsel av husdjur

Utförsel av husdjur från Arabemiraten kräver utförseltillstånd från Abu Dhabis eller Dubais internationella flygfält. Tillståndet är generellt i kraft 15 dagar från utgivningsdagen. Ansökanden bör ha med sig 100 e-dirham som inskaffats på förhand (från Abu Dhabi Commercial Bank), och i Dubai (från Dubai Post Office). På finansministeriets nätsida finns det information om e-dirham som betalningsmedel. (http://www.e-dirham.gov.ae/).

Följande dokument krävs för utförsel av husdjur:

 1. Kopia på personuppgiftssidan i ägarens pass
 2. Husdjurspass som innehåller bevis på rabiesvaccinet

Mer information fås från de lokala myndigheterna:

 • Miljö- och vattenministeriet – husdjurens karantänavdelning – Abu Dhabi, Kontor, tel. .+971 2 449 5150, fax. +971 2 449 5150
 • Kontoret i Dubai, tel. +971 4 295 8161, fax. +971 4 295 7766
 • Veterinär ämbetsman – Abu Dhabis flygfält tel. +971 2 505 5707
 • Dubais flygfält, tel. +971 4 211 1111

OBS! Utöver det kräver Finlands myndigheter bl.a. en identifikationsmarkering(mikrochip eller tatuering)och ekinokockosbehandling. Ovannämnd information kan ändra, Finlands ambassad ansvarar inte för informationens aktualitet.

Notariella och legaliseringsärenden

Legalisering av dokument vid Finlands ambassad

För att försäkra sig om identiteten av personer som skrivit under dokument eller för försäkran om ett dokument autenticitet kan en utländsk myndighet eller ett företag be de finska myndigheterna att ge en officiell bekräftelse av dokument som skrivits i Finland.

Mer information fås från magistraten. Förenade Arabemiraten har inte tagit del i Haag fördraget.

I länder som inte faller under Apostile-fördraget legaliseras dokument i tre faser:

 1. Notarius publicus bekräftar dokumentet (magistraten)
 2. Utrikesministeriet bekräftar notarius publicus underskrift www.formin.finland.fi
 3. Arabemiratens/Qatars/Bahrains ambassad bekräftar utrikesministeriets legaliseringsbelägg.

Legalisering av dokument vid Finlands ambassad

Finlands ambassad kan legalisera vissa födsel-, vigsel och dödsattest från Arabemiraten, Bahrain och Qatar för finska myndigheter och levererar dem till den finska Magistraten. Dokumenten bör vara engelskspråkiga och vara legaliserade i Arabemiratens, Bahrains eller Qatars utrikesministerier.

Legalisering av ett dokument görs via tidsbeställning (sanomat.abo@formin.fi) eller inom 3-5 arbetsdagar ifall dokumentet lämnas in utan tidsbeställning.

Klädsel

Arabemiraten är ett muslimskt land, där man torde bete sig konservativt och undvika allt för avslöjande klädsel. För närgången kontakt ses olämpligt.

Brottsregister

OBS! Informationen nedan kan ändras, Finlands ambassad ansvarar inte för informationens tidsenlighet. Ansökanden bör ta reda på det aktuella tillvägagångssättet från de relevanta myndigheterna.

Ifall en finsk medborgare vill ha sitt brottsregister från Arabemiraten efter att ha lämnat landet, bör personen lämna in följande dokument:

1 Ett brev som framför för vilket ändamål dokumentet i fråga ansöks.

2 Nerteckning av ansökandens alla fingeravtryck som tagits av en behörig representant. Nerteckningen bör först legaliseras i Finlands utrikesministerium i Helsingfors och därefter bekräftas i Arabemiratens ambassad i Stockholm

3 4 Passfoton

4 En kopia på personens pass, där Arabemiratens uppehållstillstånd är märkt, samt en kopia på uppehållstillståndet

5 USD 35 bankcheck (innehåller återlämningskostnader)

Ovannämnda dokument bör skickas per kurir till arbetsortens polis adress, och brottsregistret skickas till ansökanden per post.

Abu Dhabi:

General Directorate of Abu Dhabi Police

 P.O Box 253 Abu Dhabi

Tel. (centralen): +971 2 4461461

Tel. (direkt): +971 2 449 0008

Dubai:

Dubai Police Head Quarters

 Certificate Section

 SID Building

 P.O Box 1493, Dubai

 Tel. (centralen): +971 4 201 3430

 Tel. (direkt): +971 4 201 3471, +971 4 201 3484

Säkerhet

Arabemiraten, Qatar och Bahrain är relativt säkra länder. Nolltolerans på överträdelser gäller i länderna.

Vigsel utomlands

Om en vigsel ska förrättas av en utländsk myndighet bör man kontakta den behöriga myndigheten i landet i fråga för att utreda vigselförfarandet och nödvändiga handlingar. Från magistraten kan man få ett intyg för prövning av hinder mot äktenskap och vigsel utförd av en utländsk myndighet på flera språk.

Finländska beskickningar kan inte förrätta vigslar. Vissa finländska präster i evangelisk-lutherska församlingen som arbetar utomlands har rätt att förrätta vigslar utomlands. I dessa fall sker vigseln i enlighet med finländsk lag och åtminstone den ena parten måste ha finskt medborgarskap.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 3.5.2017


© Finlands ambassad, Abu Dhabi | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter