Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Konsulära tjänster - Finlands ambassad, Abu Dhabi : Tjänster : Konsulara tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Abu Dhabi

Embassy of Finland
P.O.Box 3634
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel. +971-2-632 8927
E-post: consulate.abo@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Konsulära tjänster

Ambassadens kundservice

Ambassadens arbetstid:
söndag till torsdag 8.00–15.45 (lokal tid)

Kundservice:
Telefontider: söndag 14.00–15.30 & måndag 8.00–9.00 (lokal tid)
Tel: +971 2 632 8927
Fax: +971 2 632 5063

Journummer i nödfall:
+358 9 1605 5555

Alla tidsbeställningar/förfrågningar via e-post:

Tidbeställning för visum, pass och uppehållstillstånd till coim.abo@formin.fi

Andra frågor (t.ex. notariella tjänster) till consulate.abo@formin.fi

Ambassadörens kontor till embassy.abo@formin.fi

Kontaktuppgifter

Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare och ger råd och bistånd och fungerar som förmedlare i övriga fall som faller inom beskickningens behörighet och hjälper nödställda finländare i utlandet.

Ambassaden och utrikesministeriet bistår i krissituationer utomlands uppstå mycket snabbt. I krissituationer samarbetar utrikesministeriet med andra nordiska länder eller Europeiska unionens medlemsstater. En resenär som för tillfället vistas i ett land kan göra en reseanmälan till beskickningen i stationeringslandet per e-post, via waptjänsten eller på utrikesministeriets webbplats. Anmälan är helt frivillig, men vi rekommenderar det.

Ambassader kan

 • hjälpa personer som insjuknat eller drabbats av en olycka eller ett brott för att de skall få den sjukvård eller annan hjälp som de är i omedelbart behov av
 • hjälpa till med att kontakta en nära anhörig om man har råkat i nöd eller berövats sin frihet
 • bevilja pass för hemresa, för att ersätta ett försvunnet, stulet, förstört eller föråldrat pass (Obs. honorärkonsulatet har inte rätt att bevilja pass)
 • ge råd om hur man kan överföra pengar via en bank eller ett annat penningförmedlande företag
 • förmedla pengar för att hjälpa en nödställd person
 • kontakta försäkringsbolaget i sjukdoms- och dödsfall.

Ambassader kan INTE

 • verka i strid med stationeringslandets lagstiftning
 • sköta uppgifter som ankommer på andra myndigheter
 • betala hotellräkningar, sjukhusräkningar eller andra räkningar och inte heller böter eller borgenssummor
 • betala utgifter och arvoden för advokat eller tolk
 • lämna säkerheter eller ingå betalningsförbindelser
 • verka som advokat eller som juridisk rådgivare
 • ingripa i ett rättsligt förfarande eller kräva att en dom skall ha ett visst innehåll
 • få den som sitter anhållen eller häktad frigiven.

Notarius publicus

Legalisering av dokument vid utrikesministeriet

För att bekräfta en undertecknares identitet eller ett dokuments äkthet kan utländska myndigheter eller företag be Finlands myndigheter att officiellt legalisera dokument som är utfärdade i Finland.

Ett Apostilleintyg utfärdat av Finlands notarius publicus räcker som legalisering om det ifrågavarande landet är anslutet till Haagkonventionen. Andra legaliseringsåtgärder för dokument krävs inte. Närmare upplysningar fås av de finländska beskickningarna och enheten för konsulära ärenden i utrikesministeriet, borde man granska om landet ifråga är anslutet till konventionen. Obs! Arabemiraterna är inte anslutet till konventionen.

Legaliseringsproceduren för dokument, som ska användas i länder som inte ratificerat ovanstående Hagkonvention, består av tre faser:

 1.  Först bestyrker notarius publicus dokumentet eller underskrift.
 2. Därefter bestyrks notarius publicus underskrift hos utrikesministeriets allmänhetstjänster (legalisering). Utrikesministeriet uppbär en expeditionsavgift på 20 euro kontant/ bestyrkning. Man kan få högst sex dokument bestyrkta medan man väntar.

  Besöksadress: Marinkasernsgatan 5 D, 00160 Helsingfors. Telefon: 09-16005. Kundbetjäningen är öppen mån-tor kl. 9-11.

  Postadress: Utrikesministeriet, KPA-20/Legaliseringar, PB 423, 00023 STATSRÅDET. Om man postat sitt dokument återsänds det mot postförskott.

 3. Till slut ska ifrågavarande stats beskickning bestyrka utrikesministeriets tjänstemans underskrift.

  Förenade Arabemiratens Ambassad i Stockholm:  Besöksadress: Torsgatan 2, femte våning,11123 Stockholm - Postadress: Box 164, 10123 Stockholm - Tel +46 (0) 8411 1244, Fax +46 (0) 8411 1245 - E-post: stockholm@mofa.gov.ae

Legalisering av dokument vid Finska ambassaden

Finska ambassaden kan legalisera vissa dokument som är utfärdade av myndigheterna i Arabemiraterna, Bahrain och Qatar (födelse-, äktenskap- och dödsattester) för finska myndigheter och leverera dokumenten till Befolkningsregistercentralen i Finland. Dokumenten måste vara översatta till engelska och legaliserade vid utrikesministeriet i den berörda staten.

Observera att legalisering av dokument vid ambassaden tar från 3 till 5 arbetsdagar. Om du reser till ambassaden utifrån Abu Dhabi, rekommenderar vi att du bokar tid. Ambassaden kan legalisera dokument medan du väntar endast om du har bokat tid i förhand eller i nödsituationer. 

Priser för legalisering av dokument hittar du under "Tjänster - Avgifter".

Befolkningsregister

Vissa anmälningar om äktenskap, födsel, medborgarskapsändringar och så vidare kan anmälas till ambassaden, som förmedlar informationen vidare till befolkningsregistret i Finland. Följande blanketter kan man hitta på Befolkningsregistercentralens webbsida:

 • Anmälan om utomlands född finsk medborgare
 • Anmälan om utomlands vigd finsk medborgare
 • Anmälan om utomlands avliden finsk medborgare
 • Utomlands bosatt finsk medborgares flyttningsanmälan till befolkningsdatasystemet

OBS: En finländare bosatt utomlands är själv ansvarig för att person- och addressuppgifterna i befolkningsregistret är uppdaterade, se www.maistraatti.fi.
En finsk medborgare är berättigad att kontrollera sina egna personuppgifter i befolkningsregistret utan kostnad en gång om året.

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 20.3.2018


© Finlands ambassad, Abu Dhabi | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter