Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomen suurlähetystö, Abu Dhabi : Tietoa Arabiemiraateista : Poliittinen järjestelmä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Abu Dhabi

Embassy of Finland
P.O.Box 3634
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Puh. +971-2-632 8927
S-posti: sanomat.abo@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Maatiedosto Arabiemiraattien liitto

Poliittinen järjestelmä

Poliittinen järjestelmä

Valtiomuodoltaan liittovaltio, joka muodostuu seitsemästä emiirikunnasta. Kussakin emiirikunnassa valtaa pitävät perinteiset, heimotaustaiset hallitsijasuvut. Tärkeimmät päätökset tehdään emiirikuntien hallitsijoiden neuvostossa. Liittovaltion presidenttinä toimii suurimman emiirikunnan Abu Dhabin hallitsija ja pääministerinä Dubain hallitsija, joka on samalla varapresidentti.

 

Korkeinta valtaa pitää seitsemän emiirikunnan muodostama hallitsijoiden neuvosto (Supreme Council of Rulers), joka päättää poliittisista linjauksista, valitsee presidentin, pääministerin ja korkean oikeuden tuomarit sekä hyväksyy pääministerin valitseman hallituksen. Hallitus valmistelee lakiehdotukset, esittää ne parlamentin (National Federal Council) kommentoitavaksi ja sitten hallitsijoiden neuvoston hyväksyttäviksi, sekä panee ne käytäntöön. Jotta päätökset tulisivat voimaan, niillä on oltava Abu Dhabin ja Dubain emiirien sekä vähintään kolmen muun emiraatin kannatus. Hallitusta johtaa pääministeri, joka on perinteisesti Dubain hallitsija.

 

Jokainen emiirikunta on itsenäinen niillä alueilla, joilla valtaa ei ole annettu liittovaltiotasolle. Itsenäisesti emiirikunnat hallitsevat muun muassa luonnonvarojaan ja omia vero- ja muita tulojaan. Liittovaltion talouden kannalta keskeinen emiirikunta on Abu Dhabi, jonka hallinnassa ovat ylivoimaisesti suurimmat öljy- ja kaasuvarat. Tärkeä öljypolitiikasta päättävä elin Supreme Petroleum Council on vain Abu Dhabin emiraatin alainen. Sama emiirikunta vastaa suurelta osin liittovaltion budjetista ja muun muassa armeijan menoista.

Valtionpäämies

Liittovaltiota johtaa presidentti, jonka hallitsijoiden neuvosto valitsee keskuudestaan joka viides vuosi. Tähän mennessä presidentiksi on aina valittu pinta-alaltaan suurimman sekä öljy- ja kaasuvarannoiltaan rikkaimman emiirikunnan Abu Dhabin emiiri ja käytäntö jatkunee tulevaisuudessa.

 

Liittovaltion perustamisesta, eli vuodesta 1971 alkaen, liittovaltiota johti presidentti Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan (Abu Dhabin emiirinä vuodesta 1966), jota pidetään maan isänä. Presidentti Zayedin kuoltua marraskuussa 2004 presidenttinä on ollut hänen poikansa Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan (nimen selitys: Sheikh = heimopäällikkö, johtaja tai kunnianarvoisa henkilö, Khalifa = presidentin etunimi, bin Zayed = Zayedin poika, Al = määräinen artikkeli / perhettä merkitsevä sana, Nahyan = sukunimi).

 

  • Nimike englanniksi: President of the United Arab Emirates and Ruler of Abu Dhabi
  • Nimike arabiaksi: Raish
  • Puhuttelunimi: His Highness the President (of the UAE)

 

Varapresidentti, Dubain hallitsija: Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Parlamentti

  • Nimike arabiaksi: Al Majlis Al Watani Al Ittihad
  • Nimike englanniksi: Federal National Council (FNC)
  • Nimike suomeksi: kansallinen liittoneuvosto


Federal National Council on yksikamarinen neuvoa-antava elin, jossa on 40 jäsentä. Jäsenistä 20 valitaan vaaleilla ja emiirikuntien hallitsijat nimeävät loput 20.  Ensimmäiset vaalit järjestettiin vuonna 2006. Äänestäjinä toimi 6689 tehtävään valittua Arabiemiraattien kansalaista. Toiset vaalit järjestettiin vuonna 2011, jolloin 129 274 kansalaista sai äänestää. Äänestysprosentti oli kuitenkin vain 28 %. Seuraavat vaalit on tarkoitus pitää vuonna 2015. Parlamenttiin valittavien jäsenten määrä on suhteutettu emiirikunnan kokoon nähden: kahdeksan sekä Abu Dhabista että Dubaista, kuusi Sharjahista ja Ras Al Khaimahista, sekä neljä Fujairahista, Ajmanista ja Umm Al Qaiwainista. Vuoden 2011 vaaleissa parlamenttiin valittiin seitsemän naista, kansalaiset äänestivät yhden ja hallitsijat nimesivät kuusi naista.

 

Parlamentin asema on puhtaasti neuvoa-antava. Sen tehtävä on käytännössä hallituksen sille antamien lakiesitysten kommentointi. Poliittisia puolueita ei ole. Parlamentilla on puhemies ja kaksi varapuhemiestä. Puheenjohtajana vuoden 2011 vaaleista saakka on toiminut Mohammad Ahmad Al Murr.

 

Parlamentin toimintakenttää ja -valtuuksia tultaneen laajentamaan vähitellen.

Hallitus

Hallitsijoiden neuvosto

Hallitsijoiden neuvosto (Supreme Council of Rulers) käyttää liittovaltion korkeinta päätösvaltaa. Jäseninä ovat kaikkien seitsemän emiraatin hallitsijat. Tämän hallintoelimen tehtävänä on päättää liittovaltion politiikasta, valita presidentti (perinteisesti Abu Dhabin hallitsija) ja hänen varamiehensä (perinteisesti Dubain hallitsija), hyväksyä uudet jäsenet liittovaltioon, sekä valita ja erottaa liittovaltion pääministeri (perinteisesti Dubain hallitsija tai hänen nimeämänsä) ja korkeimman oikeuden tuomarit. Se myös lopullisesti hyväksyy hallituksen kokoonpanon ja liittovaltion yhteiset lait. Abu Dhabin, Dubain ja vähintään kolmen muun emiraatin on hyväksyttävä lait, jotta ne tulevat voimaan. Supreme Council kokoontuu virallisesti kerran vuodessa, joskin epävirallisia kokoontumisia on useammin.

Hallitus

Supreme Council of Rulers, jonka muodostavat kaikkien seitsemän emiirikunnan hallitsijat, päättää siis maan keskeisistä linjakysymyksistä, kuten kansainvälisistä sopimuksista.

Varsinainen hallitus puolestaan valmistelee kaikki asiat ja päättää muista kuin keskeisistä linjakysymyksistä. Emiirikuntien hallitsijat päättävät ministeripaikoista ja vaihtavat ministereitä tarvittaessa. Tärkeimmät ministeritehtävät kuuluvat Abu Dhabin ja Dubain hallitsijasuvuille. Kuitenkin kaikilla emiraateilla on vähintään yhden ministerin salkku. Hallitsija, varamiehensä, pääministeri ja hallitus valitaan kerrallaan aina viideksi vuodeksi. Käytännössä hallitus istuu niin kauan kuin hallitsijat päättävät. Hallitusta muutettiin viimeksi maaliskuussa 2013.

 

Presidentti

Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
(Abu Dhabin hallitsija)

 

Varapresidentti, pääministeri, sekä puolustusministeri

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Dubain hallitsija)

Varapääministeri ja sisäministeri

Sheikh Saif bin Zayed Al Nahayan

Varapääministeri ja presidentillisten asioiden ministeri

Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahayan

Hallitusministeri

Mohammed Abdullah Al Gergawi

Ulkoministeri

Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan

Valtiovarainministeri

Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum

Talousministeri

Sultan bin Saeed Al Mansouri

Energiaministeri

Suhail Al Mazroui

Kehitysyhteistyöministeri

Sheikha Lubna Bint Khalid Al Qassimi

Oikeusministeri

Sultan bin Saeed Al Badi

Kulttuuri-, nuoriso- ja yhteiskuntakehityksenministeri

Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan

Sosiaaliministeri

Maryam Mohammed Khalfan Al Roumi

Opetusministeri

Hussain bin Ebrahim Al Hammadi

Korkeakoulutusministeri

Sheikh Hamdan bin Mubarak Al Nahyan

Ympäristö- ja vesiministeri

Dr. Rashid Ahmed bin Fahd

Terveysministeri

Abdul Rahman Mohammed Al Owais

Työministeri

Saqr Gobash Saeed Gobash

Julkisen työn ja asuntoasioiden ministeri

Abdullah Bel Haif Al Nuaimi

Kehitysyhteistyöministeri

Sheikha Lubna Bint Khalid Al Qasimi

Valtioministeri
(ulko- ja sisähallinnon asiat)

Dr. Mohammed Anwar Qargash

Valtioministeri (talousasiat)

Obaid Humaid Al Tayer

Valtioministeri

Dr. Maitha Salem Al Shamsi

Valtioministeri

Reem Ibrahim Al Hashemi

Valtioministeri

Sultan Bin Ahmed Al Jaber

Valtioministeri

Abdulla Ghobash

 

Hallituksessa on tällä hetkellä neljä naista; sosiaaliministeri Mariam Mohammed Khalfan Al Roumi ja kehitysyhteistyöministeri Sheikha Lubna Al Qasimi, sekä valtioministerit Dr. Maitha Salem Al Shamsi ja Reem Ibrahim Al Hashimi.

Sisäpolitiikka

Liittovaltion hallituksen ministeritehtävät jakautuvat emiirikuntien kesken väestömäärän ja muun painoarvon mukaisesti. Yhteistyö emiirikuntien välillä hallitustyöskentelyssä toimii hyvin, useimmat ministerit ja päättäjät ovat tehtävissään pitkään ja tuntevat hyvin kollegansa muissa emiraateissa.

 

Kokonsa puolesta Dubailla ja Abu Dhabilla on suuri rooli liittovaltion sisäpolitiikassa. Varsinkin talouteen ja budjettiin liittyvissä kysymyksissä Abu Dhabi tukee liittovaltiota ja muita emiirikuntia.  Emiirikunnat harjoittavat hyvin itsenäistä sisäistä politiikkaa.

 

Neuvoa-antavan liittovaltion parlamentin toiminta on vakiintunut. Parlamentti kuulee säännöllisesti ministereitä ja käy aktiivista keskustelua. Poliittisia puolueita ei ole, erilaiset mielipiteet ja kannat kanavoituvat muilla tavoin päätöksentekoon. Länsimaisen mallin mukaisen parlamentin ohella kansalaisia kuullaan päätöksenteossa "majlis"-perinteen mukaisesti hallitsijoiden ja päättäjien viikoittaisissa avoimissa istunnoissa. Maan sisäpoliittinen tilanne on vakaa eikä Arabikevään mallista liikehdintää tai levottomuuksia ole näköpiirissä.

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Abu Dhabi

Päivitetty 28.7.2014

© Suomen suurlähetystö, Abu Dhabi | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot